Serveis Audivisuals

 • Projector Ultrocorto

  Serveis Audiovisuals

  L'empresa presenta una àmplia experiència en instal·lacions de sistemes audiovisuals. Pantalles de Plasma, LCD, Pantalles Gegantes, Projectors, Interactius, Sistemes de So.
  Proposem muntatges de l'equip necessari per disposar de sistemes audiovisuals interactius a les aules de formació, i d'empresa, perquè puguin treure-li el màxim partit als recursos i que l'exposició sigui d'una forma més divertida i productiva.

 • Sistemes Interactius

  Sala de Conferencies i Sistemes Interactius

  Sistema tecnològic, generalment integrat per un ordinador, un videoprojector, que permet projectar en una superfície interactiva continguts digitals en un format idoni per a visualització en grup. Es pot interactuar directament sobre la superfície de projecció.
  Generalment, aquestes sales proporcionen tots els elements necessaris per a la celebració de les reunions o conferències: mobles, projectors, sistemes interactius, sistemes de so,...
  La majoria d'hotels disposen de sales de diferents dimensions i són un valor afegit per a les empreses, a l'hora de gestionar un congrés fora de les seves instal·lacions.

 • Cartelleria Digital

  Cartelleria digital

  Mitjançant la senyalització digital es redueixen dràsticament les despeses en producció i duplicació de contingut, aportant major flexibilitat a la possibilitat de canvis, potenciant així la compra impulsiva.
  Les despeses en publicitat basats en la senyalització digital són més fàcils de justificar, ja que poden anar directament lligats a un increment de les vendes i identificats per punts.

 • Projector

  Projectors

  Aquesta innovadora gamma de projectors s'ha dissenyat per oferir imatges de gran qualitat i grandària, en tot tipus de sales. La innovadora tecnologia de miralls permetrà projectar a una distància ultracurta sense que apareguin ombres en la pantalla ni enlluernaments en la presentació.

  ...Tornar