Aspectes Legals

 • Dades de l'empresa

  Aquesta és una empresa amb finalitats de lucre, l'acció del qual s'orienta a activitats de formació, comerç al detall de tota classe de maquinària i serveis tècnics d'enginyeria així com, importació i exportació de productes.

  L'empresa GRUPO MP MED S.L. està registrada amb el domicili fiscal en el municipi de Cambrils, a la província de Tarragona. CIF: B-43918457. Aquesta empresa és propietària del domini grupompmed.com.

  Telèfon: +34 977 707 190

  Email: info@grupompmed.com

  Condicions generals d'us

  GRUPO MP MED S.L. aplicarà les mesures necessàries per assegurar el contingut i actualització de la seva pàgina web, però no garanteix l'exactitud, idoneïtat, actualitat o totalitat del contingut. Així mateix, la informació o materials continguts a la seva Pàgina web poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia.

  Propietat intel·lectual industrial

  2007, GRUPO MP MED S.L., grupompmed.com. Reservats tots els drets. L'accés en aquesta pàgina web no suposa, en cap cas, adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat intel·lectual sobre els continguts que figuren en la mateixa. Totes les marques, referències i logotips són propietat dels seus fabricants.

  Limitacio de la responsabilitat

  La informació continguda en aquesta pàgina web pugues no ser correcta, encara que GRUPO MP MED S.L., hagi fet esforços per mantenir la seva exactitud i actualització. En conseqüència, GRUPO MP MED S.L. no es responsabilitza dels errors continguts, ni els danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

  GRUPO MP MED S.L. no es fa responsable dels danys i perjudicis derivats de l'ús d'aquesta pàgina web o dels seus continguts, no garantint l'absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes informàtics de l'usuari.

  GRUPO MP MED S.L. no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d'aquesta pàgina web.

  Politica de Proteccio de dades de caracter personal

  De conformitat amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, GRUPO MP MED S.L. informa a l'usuari de l'existència d'un fitxer de la seva titularitat amb la finalitat de gestionar la relació amb els usuaris sol·licitants d'informació a través de formularis electrònics o missatges de correu electrònic.

  Consentiment de l'usuari

  L'enviament de dades mitjançant l'ús de formularis electrònics o missatges de correu electrònics suposa el consentiment del remitent per al tractament per part de GRUPO MP MED S.L. de les dades conforme a la finalitat indicada.

  Drets de l'usuari

  L'usuari podrà exercitar, respecte de les dades recaptades, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades i en particular els drets d'accés, rectificació, cancel·lació de dades i oposició. Els drets als quals es refereix el paràgraf anterior podran ser exercitats per l'usuari mitjançant sol·licitud dirigida a GRUPO MP MED S.L., amb l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça info@grupompmed.com

  Mesures de seguretat

  GRUPO MP MED S.L. declara haver adoptat totes les mesures de seguretat necessàries i adequades segons l'establert en el Reial decret 994/1999, d'11 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. GRUPO MP MED S.L. li informa que aquesta pàgina web no utilitza cookies.

  Legislacio aplicable i tribunals competents

  Les condicions d'aquesta pàgina web i les relacions entre l'usuari i GRUPO MP MED S.L. es regiran per la legislació espanyola.